יש לבחור גודל מגנט סטדנרט או פולאוריד אך ורק לפי ההסכם שנקבע עם הצלם